Лого на Кооперация Доверие - Лесидрен
European Union

Свинекомплекс

Кооперацията се занимава със свинепроизводство и свинеугояване от 1996г. Построени са нови производствени халета и са преустроени съществуващите обори с цел подобряване условията на затворения животновъден цикъл – изградени са родилни зали в боксове с фиксатори за малките прасета, повдигнати бокса за подрастващи свине със система, улавяща торовата течност, В и К инсталация с поилки и халета за угояване на свине на тухлен под с монтирани върху панелите скари. В този наличен оборен фонд се отглеждат 420 броя свине-майки, като средно за една година се добиват 7 200 броя малки прасета, годни за отглеждане във фермата, преминавайки през възрастови групи – бозайници, отбити малки прасета, подрастващи, угоени от 110 ÷120 кг, стандартни за клане.

Свинекомплекс 1Свинекомплекс 2Свинекомплекс 3Свинекомплекс 4Свинекомплекс 5Свинекомплекс 6Свинекомплекс 7

Свинекомплекс 8Свинекомплекс 9Свинекомплекс 10Свинекомплекс 11

При нас може да платите с дебитни и кредитни карти:

Също така работим с чекове, ваучери и купони за храна на: